Code tạo Khung-Nền cho bài viết + Hình ảnh

Code tạo Khung-Nền cho bài viết + Hình ảnh
Bên dưới là code sử dụng khi post bài còn ảnh nền thì các bạn sử dụng ngay các ảnh bên dưới nhé

<table background="http://2.bp.blogspot.com/-Sv9r5wq1hbk/U2cpTZnVQgI/AAAAAAAAnW0/EEyL3lbJtN4/s1600/saomauhong.gif"
border="1" cellpadding="15" cellspacing="15">
<tr>
<td background="http://1.bp.blogspot.com/-Wx98AWyb99Q/U2cpg6qB3WI/AAAAAAAAnW8/9ClqnJaf-Gw/s1600/saomauxanh.gif">
<font color="#0000FF">Nội dung cần viết
</font>
</td>
</tr>
</table>


Thủ thuật blogspot - Tdb Blogspot
Facebook Comments
Blogger Comments