×

Code Chữ Chạy Cho Blog

Code Chữ Chạy Cho Blog
Bạn copy đoạn mã (code) sau đây bạn thích, rồi past lên blog, Web của bạn ( Chú ý mở bên HTLM của trình soạn thảo)

Dưới đây là các code  và minh họa:


1/ Chữ chạy từ phải qua trái :
<marquee direction="left"> <font size=6 color=blue>Viết nội dung </font></marquee>
Viết nội dung
2/ Chữ chạy từ trái qua phải:
<marquee direction="right"><font size=6 color=blue>Viết nội dung </font></marquee>
Viết nội dung
3/Chữ chạy đi chạy lại trong màn hình:
Viết nội dung
<marquee behavior="alternate"><font size=6 color=blue>Viết nội dung</font></marquee>
4/Chữ chạy lên:
Viết nội dung
<marquee direction=up><font size=6 color=blue>Viết nội dung</font></marquee>
5/Chữ chạy xuống:
<marquee direction=down><font size=6 color=blue>Viết nội dung</font> </marquee>
Viết nội dung
6/Nếu muốn chữ chạy có nền thì thêm đoạn code màu đỏ vào thẻ mở marquee của tất cả các code trên
Đoạn code: style="background:yellow"
Ở đây là màu vàng (yellow) bạn có thể thay đổi màu tùy thích(màu nhớ ghi là chữ)
Ví dụ:
<marquee direction="left"style="background:yellow"><font size=6 color=blue>Viết nội dung</font></marquee>
Viết nội dung
7/Chữ chạy có viền thì thêm đoạn code sau vào thẻ mở marquee
style="border: 2px solid blue"
Ví dụ:
<marquee direction="left"style="border: 2px solid blue"><font size=6 color=blue> Viết nội dung </font></marquee>
Viết nội dung
Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3