Tạo hiển thị tổng số bài viết và comments cho blogspot

Tạo hiển thị tổng số bài viết và comments cho blogspot
Với thủ thuật này,trên blog của bạn sẽ có một tiện ích thống kê tổng số các bài đã đăng và tổng số các bình luận (comments) trên blog. Tiện ích này sẽ tự động cập nhật khi bạn đăng bài mới hoặc có comments mới.
Bạn đăng nhập blog chọn thêm tiện ích HTML/Javacript và dán đoạn code sau vào:
<center>
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-4gDBTX9kWkI/UQqWc5lRDVI/AAAAAAAAMo0/DtBL_7P3qXI/s48/www.loogix.com_10962898.gif" width="32px" height="32px" float:center;"/>
<a href="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com" target="_blank"><span style=" text-align:left; vertical-align: super; margin:0px;padding:0px; margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#bbb;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết </span> </a><br />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-f9-A_hjR7iY/UQqUVNGNrZI/AAAAAAAAMog/UsaWg8CzF5g/s48/www.loogix.com_10962891.gif" width="32px" height="32px" float:center;" />
<span style="text-align:left; vertical-align: super; margin:0px;padding:0px; font-size:18px;color:#bbb;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bình luận</span></center>

Bây giờ bạn thay đổi các dòng lệnh đỏ thành địa chỉ trang blog của bạn và thay đổi các dòng lệnh màu xanh (link URL của icon phía trước) theo ý của bạn, cuối cùng bấm Lưu lại là ok.
Lưu ý muốn thực hiện tiện ích này blog của bạn phải đăng ký Feed
Tdb Blogspot - Thủ thuật blogspot
Facebook Comments
Blogger Comments