×

Tạo Hiệu Ứng Cho Tiêu Đề Blogspot

Tạo hiệu ứng cho tiêu đề blogspot làm blogspot thêm phần hấp dẫn hơn,có nhiều cách tạo hiệu ứng nhưng ở đây tôi trình bầy 1 cách đơn giản nhưng cũng có phần đẹp mắt.
Tạo Hiệu Ứng Cho Tiêu Đề Blogspot
Xem thử:

Để tạo hiệu ứng này ta cần thêm đoạn javascript vào trong template do vậy ta cần đăng nhập blog chọn chỉnh sửa HTML
Tìm tới đoan code:
<b:includable id='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</b:includable>
Thay thế nó bằng đoạn code sau:
<b:includable id='title'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var message = "Tên Tiêu Đề Blog";
var neonbasecolor = "#1E90FF";
var neontextcolor = "#00008B";
var neontextcolor2 = "#FF00FF";
var flashspeed = 150; // velocidad en milisegundos
var flashingletters = 1; // cantidad letras del efecto neontextcolor
var flashingletters2 = 1; // cantidad letras del efecto neontextcolor2
var flashpause = 1; // pausa entre ciclos

var n=0;
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">');
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>');
document.write('</font>');
}
else
document.write(message);

function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number);
return crossobj;
}
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor;
}
crossref(n).style.color=neontextcolor;
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor;
if (n<message.length-1)
n++;
else{
n=0;
clearInterval(flashing);
setTimeout("beginneon()",flashpause);
return;
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed);
}
beginneon();
//]]>
</script>
</b:includable>

Có thể thay đổi màu của hiệu ứng cho phù hợp với sở thích của mình tại
var neonbasecolor = "#FFFFFF";
var neontextcolor = "#00FFDD";
var neontextcolor2 = "#DDFF00";

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3