×

Add Facebook Social Recommendation Bar

Add Facebook Social Recommendation Bar
Đây là tiện ích đã có từ lâu chỉ dùng cho Wordpress do một số blogger qua nhiều tinh chỉnh mà nó đã áp dụng được cho blogspot.Tiện ích này nhằm giúp tăng lượng truy cập blog và kéo dài thời gian khách viếng thăm blog của bạn.
Mới nhìn thì nó cũng giống tiện ích giới thiệu thêm cho khách 1 số bài viết ngẫu nhiên để gợi trí tò mò của khách hoặc biết đâu lại đúng thứ mà khách đang cần.Nhưng thực chất tiện ích này là muốn nói với khách truy cập blog rằng những bài viết được đưa ra đây là những bài mà bạn của bạn và những người bạn của bạn bạn trên FB đã từng thích vậy bạn hãy thử xem điều thích đó thú vị như thế nào và mau thử xem sao ^-^.

Còn để tạo tiện ích này thì cũng không có gì phức tạp nếu bình tĩnh giải quyết từng bước theo thủ tục hành chính còn thủ thuật thì đơn giản thôi(tôi muốn nói về code)
Bắt đầu nhé
A. Tạo ra một ứng dụng Facebook mới:
1- Trước hết bạn cần phải tạo ra một ứng dụng facebook mới cho plugin này để làm việc ra ngoài. Tạo ra các ứng dụng thực sự là đơn giản, bạn chỉ cần kiểm tra các bước dưới đây và làm theo như vậy.
Vào trang Facebook Apps và click vào + Tạo ứng dụng mới
2- Bây giờ bạn gõ bất cứ điều gì bạn thích trong hình dưới đây.

Trường hợp vào trang mà gặp giao diện
Nghĩa là nó yêu cầu xác minh qua điện thoại

Thì tiến hành xác minh thôi.
3- Bây giờ bấm vào Continue sau khi đã điền mã xác thực

4- Bây giờ bạn cần thêm tên blog của bạn (trang web) và lưu thay đổi

5- Bạn sẽ thấy 2 dòng là: App D và dòng:  App Secret bạn cần ghi nhớ số ID để sau này điền vào code

B- Thêm tiện ích vào blog
Bước này là thêm thanh gợi ý vào blog để khách lựa chọn vậy ta cần vào mẫu chỉnh sửa đôi chút.
1- Tìm kiếm <html

2- Mã này nó ở ngay mấy dòng đầu trong mẫu và thêm ngay sau nó đoạn mã sau:

xmlns:fb='http://ogp.me/ns/fb#'

Thành thế này

3- Bây giờ là bước thêm code
Có 2 cách: Thêm trực tiếp vào trong mẫu tức là cần đặt đoạn code sau vào giữa 2 thẻ Body nhưng tôi thì chỉ thêm 1 tiện ích.Vậy bạn thích làm theo kiểu nào cũng được
CODE:
<div id='fb-root'/>
<script>
//Facebook Recommendation bar tutorial by DTC
//<![CDATA[
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=xxxxxxxxxxxxxxx";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
//]]>
</script>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'><div style='z-index:999999; position:absolute;'>
<fb:recommendations-bar action='like' max_age='0' num_recommendations='3' read_time='10' side='right' site='https://dautoblognz.blogspot.com' trigger='30%'/></div>
</b:if></b:if>

Bạn thay https://dautoblognz.blogspot.com thành URL blog của bạn
Thay xxxxxxxxxxx thành số ID mà ta đã lấy được ở bước 5 phần A
Các bước tùy chọn:
trigger:
Giá trị mặc ​​định là onvisible, mở rộng các plugin của bạn khi đọc qua các đoạn mã thực hiện các plugin trên blog.Instead của bạn, bạn có thể sử dụng giá trị phần trăm ở đây - tức là: 20%. Nếu như vậy, khi người dùng cuộn bao nhiêu tỷ lệ phần trăm của trang, các plugin sẽ mở rộng. Ví dụ, nếu bạn chỉ định 20%, sau khi người dùng cuộn 20% trang của bạn từ đầu, các plugin sẽ mở rộng.
num_recommendations:
Số bài viết sẽ hiện thị
read_time:
Bạn có thể chỉ định một thời gian trong vài giây chờ đợi trước khi các plugin mở rộng tự động - ví dụ: 10. Ngay cả khi bạn đã xác định một giá trị kích hoạt ở phần trigger , sau khi 10 s , plugin sẽ mở rộng. Giá trị mà bạn chỉ định ở đây sẽ được coi là giây.
Side:
Tùy chon bên trái hay phải
Có nhiều trường hợp không lấy được tiêu đề bài viết mà thay vào đó lại là tiêu đề blog(thường là như vậy)để khắc phục điều này ta cần đặt đoạn code sau vào sau thẻ <head> ở trong mẫu
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>

Kết thúc rồi đó.

Update
Tại thời điểm này Facebook đã ngừng hỗ trợ plugin này nên tiện ích trên không còn hiệu lực.
Bạn có thể sử dụng tiện ích sau để thay thế:

Related posts popup with Add this fof Blogspot

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3