×

Hộp liên lạc mới cho Blogger

Hộp liên lạc mới cho Blogger
Blogger mới cập nhật hình thức liên lạc mới đơn giản với 3 dòng là tên,Email và tin nhắn cùng với nút gửi.
Người sử dụng nhập tên và địa chỉ email và truy vấn của mình trong hộp thư và chỉ cần nhấp vào nút gửi sau đó truy vấn được gửi đến admin / chủ sở hữu của blog. Sau đó người quản trị kiểm tra các tin nhắn hoặc truy vấn nhập vào bởi người sử dụng và anh ta sẽ trả lời người có tin nhắn qua Email.
Làm thế nào để thêm một hình thức liên lạc mới cho các blogger?
1- Đăng nhập blog(Chọn blog cần thêm hình thức liên lạc mới,nếu bạn có nhiều blog)
2- Vào bố cục
3- Và thêm 1 tiện ích
Hộp liên lạc mới cho Blogger
  • Sau khi cửa sổ hiện lên, bên tay trái bấm vào tùy chọn thêm tiện ích khác(nó ở trang 2)
  • Bạn sẽ thấy hiển thị tùy chọn mới được thêm vào đó và chọn hình thức liên lạc mới!
Hộp liên lạc mới cho Blogger
  • Bấm vào nút lưu được hiển thị trong cửa sổ bật lên
Cuối cùng Nhấp vào 'lưu thay đổi "trên đầu trang phía bên tay phải
Hộp liên lạc mới cho Blogger
Như vậy bạn đã thêm thành công hộp  liên lạc mới vào blog của bạn
Hộp liên lạc mới cho Blogger

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3