Thêm nút Like Facebook cho bài viết của Blogger

Thêm nút Like Facebook cho bài viết của Blogger
Như chúng ta đều biết Facebook là một trong những công ty truyền thông xã hội lớn nhất trong các word.If nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tăng lưu lượng truy cập trên blog.Có nhiều nút chia sẻ như twitter,G+
..vvv.Bài này muốn chia sẻ tới các bạn nút facebook like,nó là nút khi bài viết được yêu thích chứ không phái là nút thích cho trang page facebook của bạn.
Có 3 loại
1- Nút dọc có số đếm
2- Nút ngang có số đếm
3- Nút không có số đếm
Làm thế nào để thêm like facebook vào bài viết
1- Đi vào Blogger Bảng điều khiển> Thiết kế> Chỉnh sửa HTML
2- Đầu tiên hãy sao lưu mẫu của bạn
3- Tìm cho mã dưới đây trong mẫu của bạn
<data:post.body/>
Nếu muốn nút này ở dưới tiêu đề bài viết thì thêm đoạn code dưới đây(tùy bạn chọn kiểu nút với code tương ứng)vào trước dòng code trên.
Nếu muốn nút nằm ở cuối bài viết thì thêm đoạn code sau đây vào ngay dưới đoạn code trên.
Hoặc là thêm ngay trước thẻ: <div class='post-footer'>
Thường khi sử dụng tiện ích tự động tóm tắt bài viết sẽ có tới 4 dòng <data:post.body/> đối với mẫu cung cấp bới blogger như mẫu của tôi thì thêm vào dưới dòng thứ 3 còn các mẫu khác thì thêm vào dưới dòng đầu tiên trong 4 dòng đó.
1- Kiểu dọc có số đếm
Thêm nút Like Facebook cho bài viết của Blogger
Code
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.canonicalUrl + &quot;&amp;send=false&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=55&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=62&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:55px; height:62px;'/> </b:if>
2- Kiểu ngang có số đếm
Thêm nút Like Facebook cho bài viết của Blogger
Code
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.canonicalUrl + &quot;&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;'/> </b:if>
3- Kiểu không có số đếm
Thêm nút Like Facebook cho bài viết của Blogger
Code
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.canonicalUrl + &quot;&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=35&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;'/> </b:if>
Up date
Ta có thể sử dụng code dưới đây tích hợp luôn 4 nút gồm:Like,G+,Twitter và Share.
Vị trí đặt code:Trước <div class='post-footer'> ở trong mẫu.
Code:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='button_count'/>
<a class='addthis_button_tweet'/>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='medium'/>
<a class='addthis_counter addthis_pill_style'/>
</div>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4ec4dd3d1e59e9dc' type='text/javascript'/>
</b:if>

Chúc thành công.
Thủ thuật blogspot - Tdb Blogspot
Facebook Comments
Blogger Comments