×

Ký Tự Đặc Biệt Trong HTML Cho Blogspot

Ký Tự Đặc Biệt Trong HTML Cho Blogspot
Khi học thiết kế web bạn thường gặp phải những ký tự đặc biệt và không biết làm sao để thể hiện bên ngoài menu, hãy khám phá những ký tự đặc biệt trong HTML.
Một vài ký tự tương tự như dấu nhỏ hơn <... có một ý nghĩa đặc biệt trong HTML, và do đó không thể được sử dụng như là chữ được.
Do vậy để hiển thị được dấu nhỏ hơn < trong HTML chúng ta phải sử dụng những ký tự đặc biệt. Bởi vì dấu < xác định điểm bắt đầu của một thẻ HTML.

Nên nếu bạn muốn trình duyệt hiển thị ký tự đó bạn phải thêm và code của nó những ký tự đặc biệt. Một ký tự đặc biệt có 3 phần: Ký hiệu (&), tên của ký tự hoặc một dấu # và một dãy số và cuối cùng là dấu chấm phẩy ; Để hiển thị được dấu nhỏ hơn trong HTML bạn phải viết là < hoặc < Ưu điểm của việc sử dụng tên thay vì sử dụng số là vì tên của nó thì dễ nhớ hơn nhiều.

Nhưng ngược lại không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ những tên mới này, trong khi đó hầu hết các trình duyệt đều có thể nhận ra nó ở dạng số. Bạn nên chú ý rằng ký tự đặc biệt phân biệt chữ hoa và chữ thường. Lưu ý bạn rằng những ký tự này chỉ có trong trình duyệt Internet Explorer.

Bảng các ký tự HTML này dành cho những người làm web/blog họ nhập nội dung, nếu trong HTML Editor họ chỉ cần gõ theo các cụm (VD:Copyright &copy; hoặc Copyright &#169; là họ có ký tự Copyright ©…)
- Trong blogspot ta gõ: Copyright &#169; sẽ được Copyright ©

Dưới đây là bảng một số ký tự:

!
&#33;
%
&#37;
*
&#42;
-
&#45;
'
&#39;
.
&#46;
,
&#44;
:
&#58;
;
&#59;
^
&#94;
_
&#95;
@
&#64;
/
&#47;
\
&#92;
(
&#40;
)
&#41;
{
&#123;
}
&#125;
[
&#91;
]
&#93;
|
&#124;
¦
&#166;
!
&#33;
¡
&#161;
?
&#63;
¿
&#191;
&
&#38;
"
&#34;

&#8216;

&#8217;

&#8218;

&#8220;

&#8221;

&#8222;

&#8249;

&#8250;
«
&#171;
»
&#187;

&#8230;
·
&#183;
º
&#186;
ª
&#170;

&#8224;

&#8225;

&#8240;
´
&#180;
ˆ
&#710;
˜
&#732;
¨
&#168;
¸
&#184;
¯
&#175;

&#8254;

&#8211;

&#8212;

&#8226;
§
&#167;

&#182;
©
&#169;
®
&#174;

&#8482;
+
&#43;

&#8722;
±
&#177;
×
&#215;
÷
&#247;
=
&#61;

&#8800;

&#8801;

&#8764;

&#8773;

&#8776;
<
&#60;

&#8804;
>
&#62;

&#8805;

&#8727;
¬
&#172;
°
&#176;
²
&#178;
³
&#179;

&#8242;

&#8243;

&#8260;
¼
&#188;
½
&#189;
¾
&#190;

&#8730;

&#8704;

&#8707;

&#8709;

&#8711;

&#8712;

&#8713;

&#8715;

&#8733;

&#8736;

&#8743;

&#8744;

&#8745;

&#8746;

&#8734;

&#8735;

&#8736;

&#8738;

&#8739;

&#8753;

&#8755;

&#8769;

&#8834;

&#8835;

&#8836;

&#8838;

&#8839;

&#8853;

&#8855;

&#8869;

&#8901;

&#8968;

&#8969;

&#8970;

&#8971;

&#9001;

&#9002;

&#8756;
ƒ
&#402;

&#8706;

&#8747;

&#8719;

&#8721;
µ
&#181;

&#8472;

&#8465;

&#8476;

&#8501;
$
&#36;
¢
&#162;
£
&#163;
¥
&#165;

&#8364;

&#8629;

&#8592;

&#8593;

&#8594;

&#8596;

&#8656;

&#8657;

&#8658;

&#8659;

&#8660;

&#9824;

&#9827;

&#9829;

&#9830;

Dưới đây là bảng một số ký tự bằng hình ảnh:

Facebook Comments
Blogger Comments

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3