×

Sửa lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0

Muốn kiểm tra blogspot của mình có bị lỗi Thẻ tiêu đề trùng lặp và Mô tả meta trùng lặp ?m=0 không các bạn vào Công cụ quản trị trang web tiếp đến Giao diện tìm kiếm tiếp theo là click vào Cải tiến HTML
Lỗi này nếu không khắc phục thì sau mỗi lần cập nhật của google nó lại tăng thêm một ít.
Theo như tìm hiểu thì lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0 ảnh hưởng không nhỏ tới thứ hạng của trang web/blog đối với thiết bị tìm kiếm của google.

Vậy do đâu lại phát sinh lỗi này
Gián tiếp là do Blogspot hoạt động trên 2 giao diện web và mobile
Trực tiếp là do vọc blogspot để đạt chuẩn W3C HTML5 trong đó nguyên nhân chính là do loại bỏ
<b:include data="blog" name="all-head-content"/>
Đây là thẻ tự động khai báo khi ta lập blogspot của blogger vốn dĩ nó luôn có đường dẫn URL dạng kinh điển(tuyệt đối) "canonical"
Khi kiểm tra nó như hình

Khắc phục lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0 & ?m=1
Và chi tiết nó như hình
Khắc phục lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0 & ?m=1
Khắc phục lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0 & ?m=1
Sửa lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0
CÁCH 1
Trả lại cho mẫu thẻ <b:include data="blog" name="all-head-content"/>
Với cách này sẽ phát sinh 1 lỗi W3C còn code phần header trong mẫu có dạng như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'>
<title>
<data:blog.title/>
</title>
<b:else/>
<title>
<data:blog.pageName/>
|
<data:blog.title/>
</title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if>
</b:if>
<b:include data="blog" name="all-head-content"/>

Update

Tại thời điểm này blogger đã thêm tính năng tự động show phần mô tả của blogspot cho thẻ:
<b:include data="blog" name="all-head-content"/>
Vì vậy có thể xóa bỏ đoạn code bôi màu cam.

CÁCH 2
Nếu vẫn xác định loại bỏ <b:include data="blog" name="all-head-content"/>
ta cần thay thế toàn bộ code phần đầu từ dòng đầu tiên đến tận ngay trước <b:skin> <![CDATA[ .... bằng dãy code sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='UTF-8'/>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle == data:blog.title'>
<title>
<data:blog.title/>
</title>
<b:else/>
<title>
<data:blog.pageName/>
|
<data:blog.title/>
</title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
</b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
- Đoạn bôi màu cam chính là phần lấy mô tả blog khi xem mã nguồn ở trang chủ.Phần mô tả blog này bạn vào Cài đặt tiếp đến Tùy chọn tìm kiếm rồi bật thẻ Meta lên sau đó điền mô tả blog vào và lưu lại.
Và cũng là các mô tả tìm kiếm cho bài viết bạn đã bỏ vào mô tả tìm kiếm khi viết bài khi xem mã nguồn ở trang bài viết.
- Với code này tại trang chủ keywords là tiêu đề blogspot và trang bài viết là tiêu đề bài viết.
Nếu bạn muốn tại trang chủ từ khóa là những từ bạn tự thêm vào thì đổi đoạn màu vàng như dưới
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
Thành:
<meta content='Ghi từ khóa vào đây' name='keywords'/>

Bước chung cho cả 2 cách
Các bạn vào Cài đặt tiếp đến Tùy chọn tìm kiếm như hình
Khắc phục lỗi thẻ tiêu đề trùng lặp ?m=0 & ?m=1
Các bạn bật Robots.txt tùy chỉnh check vào ô 'có' và đặt đoạn mã sau vào rồi lưu lại
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /?m=0
Allow: /
Sitemap: YOURURLBLOG/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
Thay YOURURLBLOG thành URL blogspot của bạn.
Ví dụ:
Sitemap: http://www.dautoblog.com/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
Lưu ý
Lỗi này không phải chỉ thực hiện các bước trên là hết ngay mà phải chờ Google update sau vài tuần mới hết lỗi được.

Một cách ngắn gọn:
1- Vẫn dùng thẻ <b:include data="blog" name="all-head-content"/> mặc định của blogger để khai báo.
2- Nếu không dùng thẻ trên mà tự code để khai báo thì bắt buộc phải có link <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/> đặt sau thẻ <head> và không cần để trong thẻ điều kiện nào cả.
Facebook Comments
Blogger Comments

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3