×

Xóa tên tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc

Do nhu cầu hoặc ý thích mà bạn có thể không muốn trên blogspot của mình không hiển thị tên tác giả và thời gian đăng bài.Nhưng về phần dữ liệu có cấu trúc của một web/blog thì không cho phép điều này.Nếu xóa bỏ 2 dữ liệu trên blog sẽ bị lỗi khi kiểm tra dữ liệu có cấu trúc.

Vậy muốn loại bỏ tên tác giả và thời gian đăng bài trên giao diện blogspot mà không làm ảnh hưởng tới thời dữ liệu có cấu trúc ta phải làm thế nào.
Sau đây là cách giúp bạn xóa tên tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc, thực ra đây chỉ là ẩn nó đi vì khi kiểm tra dữ liệu có cấu trúc thì vẫn có trong báo cáo.
Bước 1
Tạo một thẻ b:includable và đặt ngay sau
<b:includable id='main' var='top'>....</b:includable> như trong hình.
Xóa tác giả và thời gian đăng bài cho blogspot không bị lỗi dữ liệu có cấu trúc
Đặt thẻ sau vào vị trí đó
<b:includable id='author-post' var='post'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<span class='post-author vcard' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Person'/>
<meta expr:content='data:post.author' itemprop='author'/>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<meta expr:content='data:post.authorPhoto.url' itemprop='image'/>
<b:include data='post' name='author-post'/>
<abbr class='updated' expr:title='data:post.timestampISO8601'/>
<meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<span class='post-author vcard' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Person'>
<span class='fn author'><a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url' rel='author noopener' title='author profile'><span itemprop='name'><data:post.author/></span></a></span>
<meta expr:content='data:post.authorPhoto.url' itemprop='image'/>
</span>
<abbr class='updated' expr:title='data:post.timestampISO8601'/>
<meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>
</b:if>
</b:includable>
Nếu blog của bạn có sử dụng thẻ điều kiện áp dụng cho trang chỉ mục thì có thể dùng code
<b:includable id='author-post' var='post'>
<span class='post-author vcard' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Person'/>
<meta expr:content='data:post.author' itemprop='name'/>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<meta expr:content='data:post.authorPhoto.url' itemprop='image'/>
<b:include data='post' name='author-post'/>
<abbr class='updated' expr:title='data:post.timestampISO8601'/>
<meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>
</b:includable>
Bước 2
Đặt các thẻ meta vào ngay sau
<div class='post hentry' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BlogPosting'>
<meta expr:content='data:post.author' itemprop='author'/>
          <meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
          <meta expr:content='data:post.authorPhoto.url' itemprop='url'/>
          <meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
          <meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>
Bước 3 Tìm và xóa hết các đoạn liên quan tới author và timeamp
<span class='post-author vcard'>
            <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Person'>
             <i aria-hidden='true' class='fa fa-life-ring'/>
             <a class='g-profile' title='Author profile'>
              <span itemprop='name'>
               <data:post.author/>
              </span>
             </a>
            </span>
           </span>
           <span class='post-timestamp'>
            <meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
            <span itemprop='dateModified'>
             <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'>
              <abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'>
               <i aria-hidden='true' class='fa fa-calendar-minus-o'/>
               <span class='updated'>
                <data:post.timestamp/>
               </span>
              </abbr>
             </a>
            </span>
           </span>
Bước 4 Vào Đây để kiểm tra.

NHẬN XÉT BLOGGER

Không có nhận xét nào :

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3